Kwaliteitsnormen

Over kwaliteit kunnen we hele boeken schrijven. True Access BV wil met haar entiteit: True-xs Cyber Security de klant zekerheid geven over te leveren kwaliteit. We kunnen ons daarbij goed vinden met de omschrijving die ICT Waarborg biedt. Wij zijn er dan ook trots op om 1 van die 1300 aangesloten ICT bedrijven te zijn die vooraf duidelijk willen zijn over hetgeen we onder kwaliteit verstaan.

De zekerheden die ICTWaarborg biedt, gaan verder dan alleen het materiële vlak. Ook op het gebied van kwaliteit moeten de aangesloten bedrijven voldoen aan een aantal normen die voor ICTWaarborg pijlers zijn waarop de dienstverlening naar de eindklant toe is gebaseerd.

  •        Naleving gedragscode
  •        Deskundig advies
  •        Afspraak is afspraak
  •        Betrouwbaarheid

Naleving gedragscode

Kwaliteit, kennis, service en betrouwbaarheid zijn de peilers van brancheorganisatie ICTWaarborg: afspraak is afspraak. De bij ICTWaarborg aangesloten bedrijven werken eerlijk en integer. En ICTWaarborg kijkt over hun schouder mee, als extra zekerheid. Dat zorgt ervoor dat u de kwaliteit, kennis, service en betrouwbaarheid krijgt die u mag verwachten.

Deskundig advies

Van aangesloten bedrijven bij ICTWaarborg mag u verwachten dat u te allen tijde een deskundig advies krijgt. Zij hebben de kennis in huis om de wensen van hun klanten te vertalen naar een voorstel waar u wat mee kunt. Dat kan er toe leiden dat u met iets anders naar huis gaat dan u aanvankelijk voor ogen stond, maar dat eindresultaat hoeft niet per se duurder uit te vallen. Waar het om gaat is dat u als klant goed geholpen bent.

Afspraak = afspraak

Met bij ICTWaarborg aangesloten bedrijven maakt u duidelijke afspraken. Afspraak = afspraak. Alle relevante zaken worden voor u op papier gezet, daar mag u van uitgaan.

Betrouwbaarheid

Partijen die met elkaar in zee gaan, doen dat uiteraard ook op basis van vertrouwen. Ook de bij ICTWaarborg aangesloten gecertificeerde bedrijven gaan natuurlijk betrouwbaar om met hun klanten.

Bekijk folder over ICT Waarborg

Geef ons een waardering via Internetdienstverleners.nl